W Encyklopedii podjęto próbę ujednolicenia bogatej i różnorodnej nomenklatury pszczelarskiej oraz systematyki pszczół. W wersji on-line staramy się umieścić wyjaśnienia wszystkich pojęć, z jakimi może się spotkać wykształcony pszczelarz, ale także zainteresowany fenomenem pszczelarstwa zwykły ‘zjadacz miodu’.

Treść portalu obejmuje wiadomości z zakresu biologii, anatomii, genetyki i hodowli pszczół, historii i ekonomiki pszczelarstwa, botaniki pszczelarskiej, gospodarki i sprzętu pasiecznego, chorób i szkodników pszczół oraz sposobów ich zwalczania, a także na temat owadów zaliczanych do grup systematycznych pokrewnych pszczołom.

Encyklopedia pszczelarska stanowi w pewnym sensie uwieńczenie rozwoju polskiego pszczelarstwa i nauki o nim, czyli pszczelnictwa.

Encyklopedia zawiera ponad 5000 haseł, które można przeglądać na wiele różnych sposobów. Hasła można segregować alfabetycznie, tematycznie lub wybrać wpisy opracowane przez konkretnego autora. Hasła są sukcesywnie dodawane, uaktualnianie oraz uzupełnianie o treści multimedialne (rysunki, grafiki, klipy wideo).