Prof. dr hab. Wit Chmielewski jest autorem następujących haseł: