Prof. dr hab. Jerzy Wilde jest autorem następujących haseł: