Prof. dr hab. Jerzy Paleolog jest autorem następujących haseł: