Dr hab. Zbigniew Kołtowski, prof. IO jest autorem następujących haseł: