Dr hab. Teresa Szczęsna, prof. IO jest autorem następujących haseł: