Dr hab. Paweł Chorbiński, prof. UP jest autorem następujących haseł: