Dr hab. inż Adam Roman, prof. UP. jest autorem następujących haseł: