Dr hab. Adam Tofilski jest autorem następujących haseł: